બંસરી વાગે ઘેરી ઘેરી – ખીમ સાહેબ (કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

બંસરી વાગે ઘેરી ઘેરી – ખીમ સાહેબ (કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.જુઓ ને ગગનાં હેરી ત્યાં બંસરી બાજે ઘેરી ઘેરી…
તરવેણીમાં ટંકશાળ પડત હૈ, તા પર ઝીણી શેરી ,
અખર અજીતા આસન બેઠા, નગર બસાયા ફેરી…
કોઈ જુઓને ગગનમાં હેરી….૦
ઘડી ઘડીનાં ઘડીયાળાં વાગે, ઝીણી ઝીણી વાગે સૂર ઘંટેરી,
ઢોલ નગારાં શરણાયું વાગે, ધૂમ મચી હે ચો ફેરી…
કોઈ જુઓને ગગનમાં હેરી….૦
ગગન મંડળ મેં કર લે વાસા, વહાં હે જોગી એક લહેરી,
નૂરતે સુરતે નામ નીરખ લે , સુખમણા માળા ફેરી…
કોઈ જુઓને ગગનમાં હેરી….૦
સ્વાસ ઉચ્છવાસ દોનું નહીં પહોંચે , વહાં લે લાગી મેરી,
સતગુરુએ મું ને સાન બતાવી , જાપ હે અજપા કેરી…
કોઈ જુઓને ગગનમાં હેરી….૦
સાચા સતગુરુ નેણે નીરખ્યા, મીટ ગઈ રેન અંધેરી,
ખીમદાસ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે, અબ ચોટ નહીં જમ કેરી…
કોઈ જુઓને ગગનમાં હેરી….૦

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply