Archive

Archive for the ‘જેઠીરામ’ Category

ભગતી કેરો મારગ રે ફૂલડાં કેરી પાંખડી… – (જેઠીરામ – નિરંજન)

ભગતી કેરો મારગ રે ફૂલડાં કેરી પાંખડી… – (જેઠીરામ – નિરંજન)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

સંગ ન કરીએ નીચનો – જેઠીરામ – દુલા ભગત

સંગ ન કરીએ નીચનો – જેઠીરામ – દુલા ભગત

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

અમને અમારી કાયા તણો નહિ વિશ્વાસ – જેઠીરામ – ભાણજીભાઈ ચાંદેગરા

અમને અમારી કાયા તણો નહિ વિશ્વાસ – જેઠીરામ – ભાણજીભાઈ ચાંદેગરા

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.અમને અમારી કાયા તણો નહિ વિશ્વાસ – જેઠીરામ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.અમને અમારી કાયા તણો નહિ વિશ્વાસ – જેઠીરામ – અમરા દાના મેવાડા

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.અમને અમારી કાયા તણો નહિ વિશ્વાસ – જેઠીરામ – ભનુ ટીડા સોલંકી

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.અમને અમારી કાયા તણો નહિ વિશ્વાસ – જેઠીરામ – દેવજીભાઈ મિસ્ત્રી

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.અમને અમારી કાયા તણો નહિ વિશ્વાસ – જેઠીરામ – નટુભાઈ વેગડા

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

અમારા અવગુણ રે ગુરુજીમાં ગુણ તો ઘણા.. (દાસી જીવણ)

અમારા અવગુણ રે ગુરુજીમાં ગુણ તો ઘણા.. દાસી જીવણ – મુળાભગત

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


અમારા અવગુણ રે ગુરુજીના ગુણ ઘણા… – (જેઠીરામના નામાચરણ સાથે દાસી જીવણની રચના – દેવા ગઢવી)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

અમારા રે અવગુણ રે ગુરુજીના ગુણ ઘણા રે ;

ગુરુજી ! અમારા અવગુણ સામું મત જોય….

અમારામાં અવગુણ રે….૦

ગુરુજી મારો દીવો રે‚ ગુરુજી મારો દેવતા રે ;

ગુરુજી ! મારા પારસમણીને રે તોલ…

અમારામાં અવગુણ રે….૦

ગુરુજી મારા ગંગા રે‚ ગુરુજી મારા ગોમતી રે ;

ગુરુજી અમારા કાશી અને છે કેદાર…

અમારામાં અવગુણ રે….૦

ગુરુ મારા ત્રાપા રે‚ ગુરુજી મારા તુંબડાં રે ;

ઈ તુંબડીએ અમે ઊતરિયે ભવપાર…

અમારામાં અવગુણ રે….૦

જાળીડાં મેલાવો રે ગુરુ ગમ જ્ઞાનનાં રે ;

ઈ જાળીડાં જરણાં માંહેલો છે જાપ…

અમારામાં અવગુણ રે….૦

ભીમ ગુરુ શરણે રે દાસી જીવણ બોલીયા રે ;

દેજે અમને સંતચરણમાં વાસ…

અમારામાં અવગુણ રે….૦