ગરવા ગુણપતિ દિયો મુજને વાણી રે…

ગરવા ગુણપતિ દિયો મુજને વાણી રે…

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.ગરવા ગુણપતિ દિયો મુજને વાણી રે…
હેમાળ રાજાને ઘરે મેના રાણી રે
એને ઘેર છે કુંવરી કુંવારી રે
ઈ તો ભૂમિ ઉપર ડગલાં ભરતી રે
શિવ શંકરના માગાં ધરતી રે
ત્યાંથી ને જાનું ચલાવિયું ને આવી છે સીમડી મોજાર
સીમડીના ગોવાળીને પૂછીયું આ અસુરી જાન કોની જાય
જાન આવે છે ભોળા નાથની, શિવ, શંકર પોઠીયે અસવાર
ગરવા ગુણપત દિયો મુજને વાણી રે
હેમાળ રાજાને ઘરે મેના રાણી રે…

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply