જી રે રણઝણ કરતો ભમરો ઊડિયો…

જી રે રણઝણ કરતો ભમરો ઊડિયો…

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.જી રે રણઝણ કરતો ભમરો ઊડિયો
જી રે જઈ બેઠો કંકુડાને થડ રે માડીના ભમરા
દ્રાક્ષ મીઠી ને સાકર શેરડી
જી રે આવડા ને કંકુ દાદા શીદ વોર્યો
જી રે આપણે આપણે ઘેર રાજનભાઈ વીવા, વાડીના ભમરા
દ્રાક્ષ મીઠીને સાકર શેરડી

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply