જોતાં રે જોતાં રે અમને જડિયાં રે સાચાં સાગરનાં મોતી… (કબીર)

જોતાં રે જોતાં રે અમને જડિયાં રે સાચાં સાગરનાં મોતી… કબીર – કલયાણદાસ મેસવાણીયા

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

જોતાં રે જોતાં રે અમને જડિયાં રે સાચાં સાગરનાં મોતી… કબીર – અમરનાથ નાથજી

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

જોતાં રે જોતાં રે અમને જડિયાં રે સાચાં સાગરનાં મોતી… કબીર – હેમુ ગઢવી

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

જોતાં રે જોતાં રે અમને જડિયાં રે સાચાં સાગરનાં મોતી…

લીલાં લીલાં મોતીડાં રે હાં… સંતો ભાઈ ! પીળાં પીળાં…

તખત તરવેણીના તીરમાં… સાચાં સાગરનાં મોતી…

જોતાં રે જોતાં રે…

જીણાં જીણાં મોતીડાં રે… સંતો ભાઈ ! નેણલે પીરોતી

ગગન મંડળમાં હીરલા રે સાચાં સાગરનાં મોતી…

જોતાં રે જોતાં રે…

ઈ રે મોતીડાં રે હાં… સંતો ભાઈ ! કોઈ લાવો ગોતી…

એનો રે બનું રે હું તો દાસ રે… સાચાં સાગરનાં…

જોતાં રે જોતાં રે…

કહત કબીરા રે હાં… સંતો ભાઈ ! સૂનો મેરે સાધુ…

સાધુડાં લેજો રે મોતીડાં ગોતી રે… સાચાં સાગરનાં મોતી…

જોતાં રે જોતાં રે…

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to“જોતાં રે જોતાં રે અમને જડિયાં રે સાચાં સાગરનાં મોતી… (કબીર)”

  1. Labhshankar Bharad says:

    Hemu Gadhvi na kanthe gavayel aa bhajan sambhli khoob anand avyo,Dhanyavad !

Leave a Reply