સોનાની સાંજી ને રૂપાના મોરવાયા રે…

સોનાની સાંજી ને રૂપાના મોરવાયા રે…

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.સોનાની સાંજી ને રૂપાના મોરવાયા રે
રૂપાના મોરવાયા રે
ઊડે રે પંખાળા ભમરા નોતરે
નામ ન જાણું ને ગામ ન જાણ્યું રે
કે રસ ઘેરે જાઉ રે ભમરા નોતરે રે
ગામ છે રાજકોટ શેર છે નામ છે રામેશ જમાઈ ને
કિરણબેન ઘેર જાવ રે ભમરા નોતરે રે
આવશે તે બેની કિરણબેનને તેડશે માંડવા હેઠ રે
બેસશે માંડવા હેઠ રે, અમીતભાઈના નાળીયેરા શણગારશે રે
આવશે તે જમાઈ રમેશભાઈને બેસશે ડેલી બાર રે
બેસશે ડેલી બાર રે સાજનિયાના ખાસડલા ખંખેરશે રે…

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply